Chết do bị giẫm đạp

GiẫmđạptừngxảyratạimộtlễhộiâmnhạcởHouston,Mỹ,mộtsânvậnđộngbóngđáởAnh,trongmộtcuộchànhhươnghajjởSaudi ...